14 marca, 2017

Zakres obowiązków księgowej

Do podstawowych obowiązków każdej księgowej zalicza się prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, w sposób zgodny z ustawą. Określa ona, że księgi muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzanie i bieżąco.

W zależności od stanowiska, rodzaju branży, wielkości jednostki, struktury organizacyjnej i przyjętych w jednostce procedur zmienia się zakres obowiązków księgowej. Księgi rachunkowe stanowią podstawę sporządzania sprawozdań finansowych i innych raportów, takich jak deklaracje i zeznania podatkowe, deklaracje ubezpieczeniowe pracowników oraz sprawozdania statystyczne.

Biuro Rachunkowe KONSULTANT, mieszczące się w Lublinie, jest firmą zajmującą się od 2003 roku:

  • kompleksową obsługą księgowo-podatkową,
  • doradztwa podatkowego,
  • obsługą kadrowo-płacową – zarówno dużych, jak i małych firm.

 

Zakres obowiązków księgowej; Biuro Rachunkowe Lublin

Rzetelność naszych usług potwierdza licencja Ministra Finansów nr 18126/00 na świadczenie usług księgowych. Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej i ponosi odpowiedzialność za wszelkie uchybienia i błędy, które mogłyby wyniknąć z jego winy w zakresie zleconej umowy.

 

Zakres obowiązków księgowej; Biuro Rachunkowe Lublin