13 marca, 2017

Cennik

Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty.

 

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. Uzależnione są od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności i przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w każdym okresie rozliczeniowym.

 

Kwota ta wynika przede wszystkim z następujących pozycji:

  • ilości dokumentów, które wymagają bezpośredniego zaewidencjonowania,
  • ilości dokumentów importowanych z prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie systemów księgowych, wymagających zaksięgowania i sprawdzenia,
  • szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów.

 

Usługi płacowe wyceniane są niezależnie, a wysokość faktury za te działania to liczba osób z naliczonymi wynagrodzeniami w danym miesiącu razy stawka jednostkowa wynosząca 30 zł.

 

Przykładowy cennik:

  • Księgi handlowe – od 500 zł netto
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (z VAT) – od 150 zł netto
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (bez VAT) – od 120 zł brutto
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (z VAT) – od 120 zł netto
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (bez VAT) – od 100 zł brutto
  • Kadry i płace – 30 zł netto za pracownika, umowy cywilnoprawne do uzgodnienia

* – ceny netto (należy doliczyć podatek VAT)

Zapraszamy do rozmów! Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje!

 

Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty.