Usługi płacowe

  • sporządzanie list płac z umów o pracę;
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie druków ZUS RMUA;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11);
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

 

Usługi płacowe Lublin