Poufność danych

Dostęp do danych Klienta jest ograniczony do wskazanych osób z firmy Klienta i pracowników Licencjonowanego Biura Rachunkowego KONSULTANT w Lublinie specjalnie oddelegowanych do współpracy z Klientem.

Poufność danych – Biuro Rachunkowe Lublin