Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów /Lublin/