Księgi rachunkowe – biuro rachunkowe

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych (wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia);
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
  • doradztwo bilansowe (opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości).

Księgi rachunkowe – biuro rachunkowe Lublin