Komu nie przysługują preferencyjne stawki ZUS?

Komu nie przysługują preferencyjne stawki ZUS?

Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z obniżonych składek nie skorzystają więc przedsiębiorcy, którzy po założeniu działalności będą wykonywali czynności na rzecz byłego pracodawcy, z którym łączył ich stosunek pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczy stosunek pracy w ciągu ostatnich dwóch lat od założenia działalności.

Ważne!

Ulga w składkach społecznych przysługuje przedsiębiorcom, kt

órzy w ramach firmy wykonują prace na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali prace na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia.

Kto jeszcze nie może skorzystać z preferencyjnych stawek?

  1. preferencyjne stawki ZUS nie będą również przysługiwały osobom współpracującym przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomimo tego, że składki osób współpracujących płacone są na podobnych zasadach co osób prowadzących działalność, nie przysługują im preferencyjne stawki,
  2. również z preferencyjnych składek ZUS nie mogą skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.

 

Komu nie przysługują preferencyjne stawki ZUS? Biuro rachunkowe Lublin